english    deutsch

Postanschrift

Bergische Universität Wuppertal
Arbeitsgruppe Optimierung und Approximation
Fachbereich C - Mathematik und Naturwissenschaften
Gaußstr. 20
42119 Wuppertal

E-Mail:wilshaus@math.uni-wuppertal.de
Telefon:+49 (0) 202 439 2533
Fax:+49 (0) 202 439 3061